Nastava koja daje najbolje rezultate

Kako bi vaše dete spremno dočekalo malu maturu osmislili smo i organizovali nastavu koja daje najbolje rezultate.

Svaki učenik pre započinjanja pripremne nastave radi tzv. ulazni test u cilju određivanja nivoa znanja i sadržaja kojima treba posvetiti posebnu pažnju u toku pripreme.

Sastavni deo časova su kontinuirana testiranja iz svakog predmeta, čime postižemo da vaše dete spremno i sa manje tenzije pristupi polaganju male mature.