Povoljna cena

Cena kompletne pripremne nastave (za sva tri testa) je vrlo povoljna.

Moguća je i individualna nastava iz svakog predmeta.

Pripremna nastava se može platiti u ratama.