Kompletna priprema za maturu

U junu 2020. godine učenici osmog razreda radiće završni test (tzv. malu maturu) koji će se sastojati iz tri dela (testa) i koji će obuhvatiti gradivo čak sedam predmeta. Učenici će, kao i prethodnih školskih godina, raditi testove na kojima će svi zadaci biti nepoznati.

Uspešnost na završnom testu je od velike važnosti jer od nje zavisi da li će budući srednjoškolac uspeti da upiše željenu školu.

Kombinovani test

Pored testova iz srpskog jezika i matematike, koje su učenici radili nekoliko godina u okviru male mature, od školske 2013/2014. godine učenici na završnom ispitu rade i treći test – kombinovani test.

Kombinovani ili kompozitni test obuhvata zadatke iz pet predmeta: biologije, istorije, geografije, fizike i hemije.

Nastava koja daje najbolje efekte

Kako bi vaše dete spremno dočekalo malu maturu osmislili smo i organizovali nastavu koja daje najbolje efekte.

Svaki učenik pre započinjanja pripremne nastave radi tzv. ulazni test u cilju određivanja nivoa znanja i sadržaja kojima treba posvetiti posebnu pažnju u toku pripreme.

Sastavni deo časova su kontinuirana testiranja iz svakog predmeta, čime postižemo da vaše dete spremno i sa manje tenzije pristupi polaganju male mature.

Časovi subotom

Časovi pripremne nastave se realizuju subotom, u trajanju od četiri školska časa.

Nastava se realizuje svake subote izuzev za vreme jesenjeg, zimskog i prolećnog raspusta, kao i državnih praznika.

Fond časova svakog predmeta prilagođen je specifičnostima svakog od tri testa.

Povoljna cena

Cena kompletne pripremne nastave (za sva tri testa) je vrlo povoljna.

Moguća je i individualna nastava iz svakog predmeta.

Pripremna nastava se može platiti u ratama.